Rodi

VVD wil superBOA’s in Haarlemmermeer

HOOFDDORP – Tijdens het debat over veiligheid in de gemeenteraad pleitte VVD-fractievoorzitter Jurgen Nobel onlangs voor zogenaamde superBOA’s. Daar het aantal inzetbare politiemensen ook in de gemeente Haarlemmermeer nog steeds te wensen over laat, riep Nobel het college van B en W op om in de toekomst Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA) met meer taken, oftewel SuperBOA’s, in te zetten.


Door het verkrijgen van extra taken, zoals bijvoorbeeld de aanpak van asociale weggebruikers, kan de politie volgens Nobel ontlast worden. De gemeente Den Haag heeft volgens VVD’er het goede voorbeeld gegeven door toezichthouders middels een proef nu al meer taken te laten uitvoeren. Daarnaast staat het landelijk platform voor toezichthouders volgens Nobel ook achter de uitbreiding van de taken van de BOA’s. Burgemeester Onno Hoes gaf als portefeuillehouder Veiligheid te kennen wel wat te zien in dit voorstel van Nobel en deze Haagse proef mee te nemen in zijn overleg met de burgemeester van Den Haag. Hoes: “Voorheen was eventuele uitbreiding van taken van toezichthouders niet bespreekbaar, omdat men bang was dat daarmee de positie van de politie aangetast werd. Vandaag de dag werken politie en BOA’s op allerlei terrein goed samen en is een andere verdeling van taken wel bespreekbaar geworden.” Maar niet alle fractie in de gemeenteraad waren voor het uitbreiden van de huidige taken van de BOA’s om daarmee superBOA’s te creëren. Zowel de PvdA als de HAP gaven aan liever meer wijkagenten dan SuperBOA’s te willen als er te weinig politieagenten zijn om alle taken naar behoren uit te voeren. Nobel gaf te kennen natuurlijk ook voor meer politieblauw op straat te zijn, maar zolang er te weinig geld van het Rijk beschikbaar is voor uitbreiding van de politie, je voorlopig naar andere oplossingen moet zoeken om de veiligheid op straat te bevorderen. Tijdens het debat over veiligheid waren de meeste fracties in de gemeenteraad tevreden over de positieve criminaliteitscijfers in de gemeente Haarlemmermeer. Wel hadden verschillende raadsleden kritiek op het groeiend aantal woninginbraken in Haarlemmermeer. CDA’er Dick Blom ging zelfs een stapje verder en zei dat zijn fractie van mening is dat de veiligheidscijfers over 2017 in hun optiek geen indicatie geven dat de gemeente Haarlemmermeer veiliger is geworden.

Artikel geplaatst op zaterdag 28 april 2018 - 12:10