Rodi

Vereniging Buitenstad opgericht

De Vereniging Buitenstad draag het groen in Almere een warm hart toe, zoals het Beatrixpark. (Foto: aangeleverd)

ALMERE - De Vereniging Buitenstad is 26 juni opgericht. De vereniging is voor en door Almeerders die zich betrokken voelen bij de natuur en landschapsbeleving.

De vereniging Buitenstad is opgericht om de groene kwaliteit van Almere te handhaven, onder de aandacht te brengen maar ook om er gebruik van te maken en een platvorm te bieden aan iedereen die het groen in Almere een warm hart toedraagt. Gelukkig en ook niet toevallig zijn er in Almere al vele clubs en verenigingen op dit gebied actief. Ook zijn er vele private en publieke diensten en bedrijven werkzaam in inrichting en beheer van de groenvoorzieningen binnen en buiten de kernen. Met ruim twintig vertegenwoordigers daarvan is het initiatief verder uitgewerkt. Vereniging Buitenstad biedt een platform aan bestaande organisaties en mensen. Het zal bestaande initiatieven ondersteunen en de samenwerking en samenhang versterken. De vereniging wil door gezamenlijke inspanning verder gestalte geven aan de groene kwaliteit en identiteit van Almere en diverse manifestaties organiseren. Verder biedt de vereniging vier lezingen per jaar, een website met evenementenkalender, excursies en prijsvragen.
Aanmelden als lid kan via j.flapper@casla.nl Persoonlijk lidmaatschap is 20 euro per jaar
Institutioneel lidmaatschap vanaf 200 euro per jaar.

Artikel geplaatst op woensdag 28 juli 2010 - 09:00